Nu kan din församling också få del av vår utbildning!

Efter att ha fått positiv feedback på vår utbildningspilot öppnar vi nu upp för församlingar runt om i Sverige att få ta del av vår utbildning kring ungdomar och psykisk hälsa. Utbildningen sker digitalt och riktar sig till ungdomsledare som vill ha konkreta verktyg för att möta ungdomar som brottas med sin psykiska hälsa. Vi vill rusta ledare till att våga prata om psykisk hälsa och därmed bli personer som gör skillnad och verkligen kan ge ungdomarna hopp.

Du kan läsa mer om utbildningen under fliken Käre Gud.