Utbildning för ungdomsledare

Vi tror att ungdomsgrupper har en viktig hälsofrämjande funktion för dagens ungdomar, en plats där de kan känna gemenskap, delaktighet och inte minst få uppleva positiva relationer med vuxna. Men i takt med att den psykiska ohälsan bland unga ökar i vårt land, blir det allt mer utmanande att som ledare möta ungas behov. Samtidigt vet vi att det är just goda relationer med vuxna som ungdomar behöver för att bättre kunna hantera psykisk ohälsa. Vi vill med den här utbildningen ge ungdomsledare verktyg för att kunna öppna upp för samtala kring dessa frågor och redskap för att bemöta ungdomar som brottas med sin psykiska hälsa. Vår förhoppning är att detta ska öka ledarens trygghet i sin roll som ledare och ge energi och förhållningssätt som gör att man kan orka längre och känner glädje i sitt uppdrag som ledare.

Mål

  1. Stärka ungdomsledarna i att möta ungdomar som brottas med sin psykiska hälsa.
  2. Skapa forum för samtal i ungdomsgruppen kring psykisk hälsa.
  3. Ökad trygghet och sammanhållning kring dessa frågor i ledargruppen.

”Vi fick bra redskap att använda i samtal och alla ledare står nu på samma grund för att utföra vettiga samtal.”

kommentar från en ledare i utvärdering av utbildningen

Innehåll

Utbildningen omfattar tre olika samlingar, två samlingar där vi kursledare möter ungdomsledarna och en ungdomssamling som ledarna håller i själva. Samlingarna med oss sker digitalt via Zoom, medan ungdomssamlingen sker fysiskt på plats i kyrkan.

Workshop 1 för ledarna

Första delen är en workshop på tre timmar för ungdomsledarna. Här pratar vi om vad psykisk ohälsa egentligen handlar om och vad man som ungdomsledare kan göra för att hjälpa unga som inte mår bra. Fokus ligger på att hjälpa ungdomar att hantera jobbiga känslor genom konkreta verktyg för att lyssna på ett bra sätt. Workshopen är en blandning av föreläsning med interaktiva moment och samtal i mindre, digitala grupper. Vi går också igenom de verktyg som finns tillgängliga för samlingen med ungdomarna (se workshop för ungdomarna).

”De flesta ungdomarna efterfrågar en ’finnas-där-för-relation’ hellre än ’nu-ska-vi-hitta-en-lösning-relation”.

Ur ”Det är lite mer så här mainstream att ha psykisk ohälsa”: Samtal om ungas behov och livsfärdigheter, en rapport från Malmö universitet 2021

Ungdomssamling

Ungdomarnas workshop utgår från “Käre Gud – jag har ett problem”, en serie på tolv korta filmer där ungdomar ber till Gud om olika dilemman de har (filmerna hittar du på ung.himlenTV7.se). Vi rekommenderar att man avsätter en och en halv timma för själva samlingen och gärna en stund för fika efteråt så att det finns tid att följa upp med individuella samtal vid behov.

Hampus sitter på kanten, en bit från kompisarna.

Denna samling leds helt av ledarna då ett syfte med dessa samlingar är att ledarna ska praktisera de konkreta redskap för bemötande som de fått lära sig under den första workshopen. Vi kommer skicka med förslag på hur en sådan samling kan se ut med övningar, samtalsfrågor m.m. utifrån filmerna i serien. En del av samlingen består av att ungdomarna får prata med varandra i mindre grupper under ledning av en eller ett par ledare. Tanken är att skapa tillfälle för samtal kring svårigheter som ungdomar kan hamna i och som kan påverka deras psykiska hälsa, men också att öppna upp för individuella samtal efteråt där ledarna kan bli viktiga vuxna som vågar prata om det som är svårt.

Workshop 2 för ledare med handledning

Den andra workshopen för ledarna har två delar på en timma vardera. Även dessa sker digitalt. Den första delen innehåller en kort repetition av första workshopen, en fördjupning kring känslohantering och råd kring vad man kan göra om en ungdom uttrycker självmordstankar eller mår dåligt på ett sätt som skapar oro hos mig som ledare. Här pratar vi också om vad man som ledare inte har ansvar för och vart man vänder sig när en ungdom behöver mer professionell hjälp.

Den andra delen består av handledning till ledarna. Att praktisera kunskaper man fått brukar alltid leda till nya frågor och funderingar. Här får ledarna, i mindre grupper om det är en större ledargrupp, möjlighet att bolla tankar, funderingar och erfarenheter från ungdomssamlingen med oss som håller i utbildningen.

Vi som håller i utbildningen

Vi som håller i utbildningen har flera års erfarenhet av att jobba med ungdomar och psykisk hälsa. Emma är psykolog och har jobbat både inom barn- och ungdomspsykiatrin och som skolpsykolog. Anneli är socionom i botten och jobbar som kurator i skolan. Båda har varit med och tagit fram filmerna ”Käre Gud, jag har ett problem” (du kan läsa mer om detta här). Vi har också båda utbildning på bibelskola/teologisk högskola och lång erfarenhet av att vara en del av en församling på olika sätt.

Intresserad

Är du/ni intresserade av att få ta del av detta hör av dig till: info@emmaochcharlie.se

Vi tror att det finns en Gud som bryr sig om varje människa och då finns det alltid hopp. Vi hoppas att dessa samlingar ska ge ungdomar som brottas med olika problem i livet som påverkar, eller riskerar att påverka, deras psykiska hälsa hopp och att vi kan rusta ledare till att våga prata om det och därmed bli personer som verkligen kan ge ungdomarna hopp genom Jesus.